Sprostanie wymagającym regulacjom prawnym i oczekiwaniom rynku farmaceutycznego wymaga doskonalenia systemu zapewnienia jakości we wszystkich obszarach firmy. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo naszej produkcji potwierdzone jest certyfikatami GMP, a na niektórych wydziałach również FDA. Przestrzeganie standardów jakościowych wymaga od zatrudnionego personelu zaangażowania, staranności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Produkcja i jakość

System Zapewnienia jakości jest w pełni dostosowany do wymagań polskiego prawodawstwa farmaceutycznego oraz zgodny z regulacjami wytwarzania produktów farmaceutycznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Prowadzone są działania w celu zapewnienia jakości i utrzymania standardów GMP oraz spełnienia wymagań wynikających z rozwoju nowych form farmaceutycznych. W ramach Pionu Zarządzania Jakością funkcje realizuje Dział Zapewnienia Jakości i Dział Kontroli Jakości.
Dział Zapewnienia jakości jest odpowiedzialny za tworzenie, rozwój, koordynację i kierowanie całokształtem zagadnień związanych z Farmaceutycznym Systemem Jakości. Kontrola Jakości jest integralną częścią Farmaceutycznego Systemu Jakości. Dział ten dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, gdzie wykonywane są między innymi: badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i farmakologiczne, laboratoria spełniają unijne standardy w zakresie wykonywania analiz, walidacji metod analitycznych, certyfikacji jakości, wykonywania analiz kontraktowych.
 
 
 
Posiadane certyfikaty i inne kluczowe dokumenty:

 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla sterylnych postaci produktów leczniczych (liofilizaty, postaci płynne o małej objętości oraz postaci stałe)
 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla płynnych i półstałych, w tym wytwarzanych aseptycznie, postaci produktów leczniczych
 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla stałych postaci produktów leczniczych (tabletki, kapsułki w twardej powłoce)
 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla płynnych i półstałych badanych produktów leczniczych
 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla importowanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi
 • CERTYFIKAT GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny dla badań w kontroli jakości dla produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi
 • Zatwierdzenie U.S. Food and Drug Administration wydane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków dla postaci sterylnych płynnych oraz postaci stałych produktów leczniczych wytwarzanych na rynek amerykański
 • CERTYFIKAT GDP dystrybutora substancji czynnych
 • ROSYJSKI CERTYFIKAT GMP wydany dla Jelfa S.A.
 • ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE LUB IMPORT produktu leczniczego
 • ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO KRAJOWEGO REJESTRU WYTWÓRCÓW, IMPORTERÓW ORAZ DYSTRYBUTORÓW substancji czynnych
 • ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE I PRZERÓB substancji psychotropowych grup II-P i IV-P i środków odurzających grupy I-N

 
 
 

Produkcja kontraktowa:
 
W ramach naszej działalności możemy zaoferować profesjonalne usługi produkcji kontraktowej leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.
 
Zapraszamy na stronę produkcji kontraktowej, którą dla Państwa może świadczyć nasza firma, jak i inne wytwórnie w Polsce wchodzące w skład Bausch Health.
 
https://bausch-contract.com
 
 
 
Zgłoszenie działania niepożądanego:
 

 
Formularz należy wydrukować, wpisać wszystkie posiadane informacje dotyczące działania niepożądanego, w przypadku gdy zgłaszającym jest lekarz lub farmaceuta prosimy o podpisanie i opieczętowanie.
 
Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla lekarza
Formularz zgłoszenie działania niepożądanego dla pacjenta
 
Zgłoszenie można wysłać na adres pocztowy, faksem lub e-mailem:
 
Dział ds. Medycznych
Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
faks: + 48 44 789 00 36
e-mail: dzialania.niepozadane@valeant.com
 
Można również zgłosić działanie niepożądane telefonicznie:
+ 48 724 182 068
 
Pacjenci mogą również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do lekarza prowadzącego.
 
Informacje dla pacjenta odnośnie zgłaszania działań niepożądanych
 
 
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A.
Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
+48 75 64 33 100
+48 75 64 33 102
+48 75 64 33 103