Współpracujemy z ośrodkami akademickimi oraz szkołami średnimi, których studenci i uczniowie odbywają u nas praktyki, podczas których mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a najlepsi z nich, po zakończeniu edukacji, zostają naszymi pracownikami.

Praca/Współpraca z uczelniami

Współpracujemy z ośrodkami akademickimi oraz szkołami średnimi, których studenci i uczniowie odbywają u nas praktyki, podczas których mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a najlepsi z nich, po zakończeniu edukacji, zostają naszymi pracownikami.
 
Organizujemy również spotkania, w ramach których nasi goście mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszej firmy oraz specyfiką pracy, aby móc skonfrontować swoje wyobrażenia z realiami pracy w przedsiębiorstwie farmaceutycznym.
 
Prowadzimy działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia współpracując między innymi z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmacji Przemysłowej., Uniwersytetem Ekonomicznym, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, jak również z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, które kształci przyszłych techników chemików, analityków. Aktywnie bierzemy również udział w Dniach Przedsiębiorczości – czyli programie jednodniowych wizyt w firmach bądź instytucjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Firma angażuje się w aktywności z zakresu odpowiedzialnego biznesu, także w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz wspierania lokalnych rynków pracy. Jednym z elementów tej współpracy jest uczestnictwo w Radzie Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzenia i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rada jako ciało doradczo i opiniodawcze ma na celu miedzy innymi; uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, wspieranie współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ewaluację i doskonalenie programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
Organizacja praktyk i spotkań to niektóre z obszarów realizowanych z pasją i zaangażowaniem we współpracy ze środowiskiem akademickim.
 
W naszej firmie znajdują zatrudnieni osoby, które charakteryzują się między innymi następującymi cechami:

 • umiejętnością wyznaczania celów, zgodnych z celami przedsiębiorstwa, konsekwencją i determinacją w ich realizowaniu oraz powodzeniem w ich osiąganiu,
 • umiejętnością planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętnością wykorzystywania nabytej wiedzy,
 • dążeniem do osiągania wyników i poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań,
 • nieustannym dążeniem do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 
Nowym pracownikom wiedzą i doświadczeniem zawsze służą nasi najlepsi specjaliści. Dbamy o przyjazną atmosferę, ponieważ jesteśmy przekonani, że pracownik który dobrze czuje się w swoim miejscu pracy, jest zaangażowany, co przekłada się na efekty jego pracy.
 
Chętnie przyjmujemy do pracy również doświadczonych pracowników, posiadających kwalifikacje i umiejętności, które mogą wykorzystać w naszym przedsiębiorstwie. Zależy nam na budowaniu długofalowych relacji z naszymi pracownikami, w związku z tym dbamy o ich rozwój oraz o samorealizację. Aby wykorzystać w pełni potencjał naszych pracowników opracowaliśmy wiele narzędzi wspomagających proces zarządzania, który zapewnia zaspokojenie potrzeb dotyczących ich rozwoju zawodowego, łącząc go z potrzebami kadrowymi i celami firmy.

 
 
 
 

 
 
 

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

 

OPERATOR URZĄDZEŃ W PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ


 
Miejsce pracy – Jelenia Góra
 
 
Do głównych zadań i obowiązków wybranej osoby należeć będzie między innymi:
– Obsługa urządzeń produkcyjnych
– Kontrola optyczna preparatów
– Dokumentowanie prowadzonych procesów
 
 
Od kandydatów wymagamy:
– Wykształcenia średniego (preferowane: farmaceutyczne lub chemiczne)
– Zdolności manualnych
– Dokładności i precyzji w działaniu
– Odpowiedzialności i rzetelności
– Zaangażowania i dyspozycyjności
– Preferowane doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych
– Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 
 
– – –

 
 
Jeżeli spełniasz nasze wymagania i czujesz, że praca w naszej firmie pozwoli zrealizować Twoje zawodowe oczekiwania, prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
 
jelfa@bauschhealth.com
 
bądź
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
 
z dopiskiem „Operator”

 

W CV oraz liście motywacyjnym prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Zgodnie z art.6.ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jelfa S.A. jako administratora dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Operatora urządzeń w produkcji farmaceutycznej. Zostałem poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mailowy ochronadanychosobowych@bauschhealth.com i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem””
 
 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SKONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy

 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
 

ŚLUSARZ


Wydział Serwisów Technicznych


 
Miejsce pracy – Jelenia Góra

Do głównych zadań i obowiązków wybranej osoby należeć będzie między innymi:
– Wykonywanie przeglądów, oględzin, napraw, remontów oraz konserwacji urządzeń: rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych, sieci cieplnych, wodnych, gazowych i sprężonego powietrza, węzłów cieplnych, pompowni wody miejskiej oraz pożarowej, dozatorni mleczka wapiennego oraz dwutlenku węgla, oczyszczalni ścieków, sprężarkowni powietrza
– Zapewnienie ciągłości dostawy wody miejskiej i pożarowej, ciepła, gazu, sprężonego powietrza do celów produkcyjnych i innych oraz odbioru ścieków
– Znajomość układu sieci wodnych, cieplnych, gazowych, sprężonego powietrza i kanalizacyjnych na terenie Przedsiębiorstwa oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych
– Przeprowadzanie prac ślusarskich, blacharskich i hydraulicznych
– Prowadzenie dokumentacji ruchowej urządzeń.
– Obsługa komputerowego systemu monitorowania i rozliczania mediów energetycznych

 
 
Od kandydatów wymagamy:
– Wykształcenia minimum zawodowego technicznego
– Praktyki zawodowej na podobnym stanowisku przy eksploatacji urządzeń energetycznych
– Świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych (E) grupy II pkt 1,2,4,6,7,10, grupy III pkt 6 i 10
– Podstawowej znajomości obsługi komputera
– Dopuszczenia do pracy na wysokości bez ograniczeń
– Odpowiedzialności i rzetelności
– Elastyczności i dyspozycyjności
– Zdolności manualnych, dokładności i precyzji w działaniu
– Mile widziane uprawnienia do kierowania wózkiem akumulatorowym platformowym.

 
 

– – –

 
 
Jeżeli spełniasz nasze wymagania i czujesz, że praca w naszej firmie pozwoli zrealizować Twoje zawodowe oczekiwania, prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
 
jelfa@bauschhealth.com
 
bądź
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
 
z dopiskiem „Ślusarz”

 

W CV oraz liście motywacyjnym prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Zgodnie z art.6.ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jelfa S.A. jako administratora dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Ślusarza. Zostałem poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mailowy ochronadanychosobowych@bauschhealth.com i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem””
 
 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SKONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy

 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
 

TECHNIK KLIMATYZACJI


Wydział Serwisów Technicznych


 
Miejsce pracy – Jelenia Góra
 
 
Do głównych zadań i obowiązków wybranej osoby należeć będzie między innymi:
– Obsługa oraz wykonywanie przeglądów, oględzin, napraw, remontów oraz konserwacji urządzań klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
– Prace warsztatowe związane z konserwacją, naprawą i remontami podległych urządzeń
– Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych chłodniczych
– Posługiwanie się narzędziami i przyrządami pomiarowymi używanymi do sprawdzania parametrów oraz regulacji elementów układów podległych urządzeń
– Prowadzenie dokumentacji ruchowej urządzeń
– Znajomość systemów klimatyzacyjnych na terenie przedsiębiorstwa oraz sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych
– Obsługa komputerowego systemu monitorowania i sterowania pracą systemów klimatyzacyjnych
 
 
Od kandydatów wymagamy:
– Wykształcenia średniego technicznego
– Praktyki zawodowej na podobnym stanowisku przy eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych
– Świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych (E) grupy II pkt 2,4,5,6,7,10
– Znajomości obsługi komputera
– Gotowości do pracy w trybie 3-zmianowym w ruchu ciągłym oraz gotowości do pracy na wysokości
– Odpowiedzialności i rzetelności
– Elastyczności i dyspozycyjności
– Zdolności manualnych, dokładności i precyzji w działaniu
– Mile widziane posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych
– Mile widziane uprawnienia do kierowania wózkiem akumulatorowym platformowym.
 
 
– – –

 
 
Jeżeli spełniasz nasze wymagania i czujesz, że praca w naszej firmie pozwoli zrealizować Twoje zawodowe oczekiwania, prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
 
jelfa@bauschhealth.com
 
bądź
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
 
z dopiskiem „Technik klimatyzacji”

 

W CV oraz liście motywacyjnym prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Zgodnie z art.6.ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jelfa S.A. jako administratora dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Technik klimatyzacji. Zostałem poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mailowy ochronadanychosobowych@bauschhealth.com i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem””
 
 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SKONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy

 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
 

SPECJALISTA RA-CMC


(Specjalista ds. rejestracji w obszarze chemii, wytwarzania, kontroli)


 
Miejsce pracy – Jelenia Góra
 
 
Do głównych zadań i obowiązków wybranej osoby należeć będzie między innymi:
– Tworzenie, prowadzenie i wspieranie strategii regulacyjnej w obszarze CMC w ramach projektów dotyczących prac rozwojowych lub sprzedaży produktów we współpracy z innymi osobami/jednostkami z obszaru rejestracji
– Aktywne i terminowe informowanie zespołów interdyscyplinarnych i osób odpowiedzialnych na szczeblu kierowniczym w dziale rejestracji, badań i rozwoju, jakości, wytwarzania i dostaw o aktualnej strategii regulacyjnej w obszarze CMC, kwestiach kluczowych oraz innych krytycznych aspektach w całym cyklu życia projektu/produktu
– Prowadzenie i wspieranie wszelkich działań CMC w zakresie planowania, przygotowania, weryfikacji i koordynacji składanej dokumentacji regulacyjnej w ramach prowadzonych projektów/produktów. Podejmowanie decyzji dotyczących jakości w procesie rejestracyjnym z odpowiednim rozważeniem korzyści i ryzyka
– Monitorowanie obowiązujących terminów regulacyjnych, zgodności z wymogami jakościowymi oraz wymogu przygotowania i złożenia wymaganej dokumentacji i jej treści. Zapewnienie zatwierdzonej źródłowej dokumentacji technicznej w terminie realizacji projektu
– Koordynowanie działań z liderem produktu (Product Lead) z działu rejestracji celem zapewnienia terminowego przekazywania organom regulacyjnym wszelkiej wymaganej dokumentacji i informacji
– Kontakt z organami regulacyjnymi w sprawach z obszaru CMC
– Realizacja powierzonych zadań w zakresie due diligence
– Analiza i ocena proponowanych wytycznych organów ds. zdrowia w obszarze CMC
– Zgłaszanie wszelkich zdarzeń niepożądanych do działu medycznego i/lub działu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych (Pharmacovigilance) zgodnie z procedurą lokalną.
 
 
Od kandydatów wymagamy:
– wykształcenia wyższego o kierunku chemicznym, przyrodniczym, farmaceutycznym bądź pokrewnym
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i w piśmie), mile widziana znajomość zagadnień w tym języku z obszaru zgodności regulacyjnej
– mile widziane co najmniej 4-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej lub pokrewnej oraz co najmniej jednoroczne doświadczenie w zakresie CMC
– znajomości kwestii rejestracyjnych w obszarze CMC branży farmaceutycznej na każdym etapie cyklu życia produktu, w tym na etapie przedklinicznym, klinicznym, komercjalizacji i operacji
– zaangażowania, dobrej organizacji czasu pracy, umiejętności szybkiego reagowania na zmiany
– odporności na stres
– umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz umiejętności nawiązywania kontaktów
– dbałości o szczegóły oraz umiejętności samodzielnej pracy
 
 
– – –

 
 
Jeżeli spełniasz nasze wymagania i czujesz, że praca w naszej firmie pozwoli zrealizować Twoje zawodowe oczekiwania, prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i języku angielskim (warunek konieczny) na adres:
 
jelfa@bauschhealth.com
 
bądź
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
 
z dopiskiem „Specjalista RA-CMC”

 

W CV oraz liście motywacyjnym prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Zgodnie z art.6.ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jelfa S.A. jako administratora dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Specjalista RA-CMC. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mailowy ochronadanychosobowych@bauschhealth.com i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem””
 
 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SKONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy

 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
 

OCHRONA DANYCH KANDYDATÓW
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutycznej Jelfa S.A. jest zobowiązane do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.
 
Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
 
Jelfa S.A. gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadzimy również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w Jelfa S.A. w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.
Jelfa S.A. ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w Jelfa S.A..
Jelfa S.A. może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.
 
W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?
 
Jelfa S.A. ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 • zaplanowania i kierowania biznesem;
 • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących Jelfa S.A. lub uzyskania porady prawnej;
 • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
 • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
 • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej

 
W przypadku, gdy Jelfa S.A. będzie potrzebowała Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosiła Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.
 
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?
 
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Spraw Organizacyjnych Jelfa S.A., kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo Jelfa S.A. wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie Jelfa S.A. zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.
Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych oddziałów Bausch Health w celach rekrutacji w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. Bausch Health jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z Bausch Health pod poniższym adresem: DPO@bausch.com
 
Ochrona Państwa danych osobowych
 
Jelfa S.A. wdrożyła program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.
 
Państwa prawa
 
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.
 
Dalsze informacje
 
Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt ochronadanychosobowych@bauschhealth.com.
Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch Health, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem DPO@bausch.com. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A.
Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
+48 75 64 33 100
+48 75 64 33 102
+48 75 64 33 103